Çocuklarda Sedasyon ve Genel Anestezi

  Çocuk hastalarda farklı sebeplerle diş tedavisine uyum sorunu yaşanabilir. Küçük yaştaki çocuklarda, çevresel yada bireysel sebeplerle korku duyan çocuklarda yada farklı tıbbi sebeplerle uyum sorunu yaşanan çocuk hastalarda sedasyon veya genel anestezi gibi yöntemler kullanılabilmektedir. Bu işlemler hem çocukların herhangi bir ağrı duymaması için, hem de tedavilerin ideal şekilde  uygulanabilmesi için gereklidir. Sedasyon yada genel anestezi altında diş tedavisi uygulamalarında, diş hekimleri anestezi uzmanı ve gerekiyorsa diğer tıbbi disiplinlerin uzmanları ile birlikte çalışır.

  Çocuklarda Sedasyon Uygulamaları

  Sedasyon uygulamaları, diğer tekniklere kıyasla daha büyük yaşlarda olan hastalarda, tedaviye uyum sorunu olan ancak aşırı korkuları bulunmayan hastalarda, iletişim kurmaya açık çocuklarda uygulanabilir. Sedasyon uygulaması, çeşitli ilaçlar yardımıyla çocukların ağrı duymasının engellenmesidir. Bu ilaçlar, etkinliklerini santral sinir sistemi üzerinde gösterirler. Bu sayede işlem boyunca çocuğun bilinci açık kalabilir. Diş hekimi ile iletişim kurabilir, basit komutları yerine getirebilir. Bununla birlikte operasyon sırasında gerçekleşen hiçbir işlem sonucu ağrı hissetmez.

  Çocuklarda Genel Anestezi Uygulamaları

  Çocuklarda genel anestezi uygulamaları; iletişim kurmada zorlanan, diş tedavilerine karşı aşırı korku duyan, zihinsel gelişim bozukluğu sebebiyle tedaviye uyum gösteremeyen yada bazı tıbbi gereklilikler sebebiyle hastane koşullarında ve tek seferde tedavilerinin tamamlanması gereken  çocuklarda uygulanır.

  Diş tedavisine uyum gösterme olasılığı bulunan hastalarda, çocuk diş hekimi tarafından yapılan muayenenin ardından klinik şartlarda tedavi mutlaka denenmeli; çocuğun bilinci açıkken tedavinin yapılıp yapılamayacağı kararı daha sonra verilmelidir.

  Genel anestezi uygulamaları, hastaların bilincinin kontrollü bir şekilde tamamen kapatılmasıdır. Böylelikle çocuklar hiçbir ağrı duymaz, korku veya endişe hissetmez. Çocuğun bilinci açıkken gerçekleştirilemeyen bazı operasyonlar bu sayede yapılabilir. Genel anestezi altında diş tedavisi planı, çocuk diş hekimi ve anestezi uzmanı bir hekim tarafından oluşturulur. Genel anestezi altında diş tedavisi kararı verilen çocuk hasta, işlem öncesinde anestezi uzmanı olan hekim tarafından muayene edilerek birtakım incelemeler yapılır ve  çocuğun anesteziye uygunluğu değerlendirilir.

  Çocuklarda Genel Anestezi Kimlere Uygulanabilir?

  Hangi çocuklarda ve ne gibi durumlarda genel anestezi altında diş tedavisi uygulanacağı, tıbbi rehberler ile belirlenmiştir. Pedodonti uzmanları, çocukların bu kriterlere uyup uymadığını detaylı bir şekilde inceler, genel anestezi altında tedavi gerekliliğini  değerlendirir ve yapılacak olan operasyonun şekli ve kapsamı belirlenir. Daha sonra ise gerek görüldüyse, detaylı tedavi planı yapılan hastanın operasyonu genel anestezi altında gerçekleştirilir.

  Çocuklarda genel anestezi; yaşı yada mizacı nedeniyle iletişim kurmada zorlanan, kendi deneyimleri yada çevresinden duyduğu olumsuz söylemler nedeniyle diş tedavilerine karşı aşırı korku duyan, zihinsel gelişim bozukluğu sebebiyle tedaviye uyum gösteremeyen yada bazı tıbbi gereklilikler sebebiyle hastane koşullarında ve tek seferde tedavilerinin tamamlanması gereken  çocuklarda uygulanır.

  Çocuklarda Sedasyon ve Genel Anestezi Zararlı Mıdır?

  Genel tıp uygulamalarında dünya genelinde sedasyon ve genel anestezi, gerekli olduğu durumlarda çok yaygın olarak uygulanmaktadır. Pek çok cerrahi operasyon genel anestezi altında yapılır, tıptaki gelişmeler doğrultusunda sık kullanılan bir uygulama haline gelmiştir. Ancak genel anestezi altında tedavi kararını mutlaka alanında yetkin uzman hekimler vermelidir.

  Çocuk diş hekimliğinde, sedasyon ve genel anestezi gibi uygulamalar birçok zorlu tedaviyi mümkün kılar. Bu uygulamalar sayesinde aşırı korku ve endişe duyan, yaşının küçük olması nedeniyle bilişsel gelişimi tedaviye uyumu için yeterli olmayan yada zihinsel gelişim geriliği nedeniyle uyum sağlayamayan çocuk hastalarda genel anestezi sayesinde diş tedavisi gerçekleştirilebilir, işlem sırasında hasta kaynaklı duraklamalar yaşanmaz, böylece planlanan tedavi, hekim tarafından büyük bir dikkat ve özenle uygulanabilir.

  Genel anestezi uygulaması diş hekimi ve anestezi uzmanı bir hekim tarafından planlanır. Çocuğun anesteziye uygunluğunun değerlendirilmesi ve anestezi uygulaması, anestezi uzmanı doktor tarafından gerçekleştirilir. En çok dikkat edilmesi gereken nokta genel anestezi uygulamasının tam donanımlı hastane koşullarında yapılması gerekliliğidir.

  Tam donanımlı hastane koşullarında ve deneyimli hekimler tarafından  gerçekleştirilen genel anestezi altında diş tedavisi çocuklar için zararlı değildir.

  Ankara Çocuklarda sedasyon ve genel anestezi uygulamaları hakkında detaylı bilgi için bizi arayabilir, çocuk diş hekimi Prof. Dr. Aylin Akbay Oba’dan randevu alabilirsiniz.